Tag Archives: Mănăstirea Lepşa

Mănăstirea Lepşa-2013

Situată în Vrancea, în depresiunea Lepşa-Tulnici, a fost ctitorită pentru prima dată în 1774, ulterior fiind distrusă într-un incendiu. Actuala construcţie datează din 1929, fiind obşte de maici. Biserica cea mare a Mănastirii Lepşa este închinată Naşterii Maicii Domnului, iar paraclisul este închinat Sfintei Treimi. Biserica cea noua, din zid, este închinată Izvorului Tămăduirii şi Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, iar paraclisul cel nou este închinat Sfîntului Teodosie de la Brazi.